CV

 
Malin Simons 
Västermalmsg. 7
68620 Jakobstad
Finland
tel: 06-7322727/ 0503846698 E-mail: malin.simons@multi.fi Hemsida: www.malinsimons.com
Utbildning:
2001                    Konstmagister i keramik och glasdesign. Konstindustriella högskolan. H:fors
1996                    Konstmagister i bildkonstundervisning. Konstindustriella högskolan. H:fors
1994-95               Keramikstudier. Dundee University. Skottland

Soloutställningar:
2014-15               Björken och stjärnan skulpturer Tobaksmagasinet, Jakobstsd
2014                    Skulpturer. SL Projects, Helsingfors
2012                    BoxLife skulpturer. After Eight, Jakobstad
2010                    Blå timmen -skulpturer. Varikko Galleria, Seinäjoki
2007                    Ett ögonblick -skulpturer o. installationer. Helsingfors Domkyrkas krypta
2006                    Rum -keramikskulpturer. K.H. Renlunds museum. Gamla Karleby
2004                    Keramikskulpturer. Galleri Loop. Jakobstad
1998                    Pilgrim II. Tobaksmagasinet. Jakobstad
1996                    Pilgrim. Galleria INTO. Helsingfors

Grupputställningar:
2015                   Efterdyningar. Installation Galleri GRO, Jakobstad
2014                   Savi Sublime. Keramikskulpturer. Gallery Kadieff, Helsingfors
2012                   Mundus. Utställning med Saana Kursula, KH Renlunds museum, Karleby


2011                   Human nature. Galleri 5, Uleåborg
2011                   Still Life. Utställning med A. Bergvik-Forsander. Cikoria museet, Jakobstad
2011                   Supermarket, Stockholm
2010                    Ljus. Regionutställning för visuell konst 2010. Nelimarkka museét. Alajärvi
2010                    Kvinnor och krig. Umeå, Härnösand, Jakobstad
2010                    Nordisk konstutställning, Birkeröd, Danmark
2008                    Fasad. Skulpturer och installationer. Vasa konsthall
2006                    Årsutställning. Tobaksmagasinet. Jakobstad
2006                    Taidehalli Harri. Alavus
2005                    Transparens.Tobaksmagasinet. Jakobstad
2004                    Art in Park. Skolparken. Jakobstad
1996                    Keramik. After Eight. Jakobstad
1995                    Mixed media exhibition. Stirling. Skottland
1995                    Keramik. Roseangle gallery. Dundee. Skottland

Konstnärligt arbete:
2012                   Centripetalkraft, skulptur. Jakobstads kulturbyrå
2010                   Fönster, skulptur. Österbottens förbund, Vasa
2010                    Keramikinstallation Insikt Pro Artebus                   
2009                    Väggskulptur för Bonäs skola Jakobstad                 
2007                    Keramiska väggskulpturer: H2O och Vågen. Jakobstads sv. gymnasium
2005                    Keramisk skulptur Rum. Pedersöre kommun
1998-2005           Illustrering av böcker o. läroböcker
2004                    Keramiska skulpturer. Jakobstads hälsovårdscentral
1999                    Keramiska skulpturer. Jakobstads församlingscenter
1999                    Presentartikel: keramiska flaskor. Jakobstads kulturbyrå

Bildkonstundervisning:
2011-                  Ansvarig bildlärare. Balatako-Jakobstads kontskola för barn och unga
2009-                  Projektkoordinator för EU-projektet Balatako-barnkonst i Jakobstad
2007-                  Kultur i skolan - projekt i skolor
2006-08              Timlärare i Bild och form vid Enheten för barnpedagogik. Jakobstad
2007                    Lärare under vinterkonstfestivalen Under 0º
1992-2009           Konstundervisning i grundskolor, gymnasier, yrkeshögskolor o. barnkonstskolor

Stipendier:
2013                    Konstsamfundet för utställning
2013                    Svenska kulturfonden för utställning
2010                    Oscar Öflunds stipendiefond för utställning
2010                    Svensk österbottniska samfundet
2009                    Österbottens konstkommission
2009                    Jakobstads 350 års jubileumsfond för offentligt verk
2008                    Konstsamfundet för utställning
2007                    Svenska kulturfonden för utställning
2007                    Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö
2006                    Svenska kulturfonden: 1 års arbetsstipendium
2005                    Suomen kulttuurirahasto: 6 mån. arbetsstipendium
2003                    Svenska Österbottens kulturfond
1999                    Arbetsstipendium (3 mån) Keramik.avd. Konstindustriella högskolan
1998                    Svenska Österbottens kulturfond
1996                    Konstindustriella högskolans forskningsenhet: Erinomainen lopputyö
1992                    Helmi Grönlund Herlins fond för skulpturstudier utomlands


Övrigt:
2006                    Styrelsemedlem i bildlärarföreningen Noskon rf., sekreterare 2010-
2008-                   Medlem i Konstverket r.f. , sekreterare 2011-