Utställningar

Björken och stjärnan, Tobaksmagasinet 2014-15
Resan. (installation med ca 100 porslinsvanar o keramikbarn)

Avfärd (ljud- och ljusskulptur)

 
Ungen (ljusskulptur med vatten)


 Cikoriamuseet, Jakobstad 2011.

Rosettsystrar / Rusettisiskot, 2010


"Still Life" installation, 2010

BLÅ TIMMEN, Seinäjoki 2010


Blå timmen 2010
Frusna byar


KVINNOR OCH KRIG
Umeå och Härnösand, Sverige och Jakobstad, Finland - 2010

Saknadens rum 
Fasad, Vasa Konsthall 2008

Utställningen Fasad var en samutställning med konstnärerna Eva Forsman och Maria Westerlund. Utgående från det gemensamma temat behandlade konstverken roller, ritualer, det underliggande, att våga se bortom ytan.
Gavel, 2008                      Fönster


Nedstigning, 2008 (stengods)
Barbiegirl, 2008 (porslin, metalltråd, garderob)

 

Ett Ögonblick, Helsingfors domkyrka 2007

Utställningen Ett ögonblick
med keramikskulpturer och
installationer i Helsingfors
Domkyrkas krypta hade över
2000 besökare under två veckor.
Arbetena väckte stort intresse
både vad det gällde tekniskt
utförande och innehåll.


Nattkvarter, 2007 
Brunn


Kryptans sakrala stämning med valv i rödtegel och
natursten bildade en finstämd dialog med skulpturerna. 

Stad, 1997 
Gyllene snittet, 2006